Hematojen Osteomyelitin

Doktor/ Scenar Tedavi Uzmanı İosif Semekatov. Russya/ Ekaterinburg

SCENAR Tedavisi (vaka çalışması)

Osteomiyelit : Kemik dokusunun enfeksiyon sonucu oluşan iltihaplı durumudur.
Hastalığın temelinde farklı kalınlıktaki kemik dokusunun nekrozu yatmakla birlikte,bunu takip
eden apse ve fistül oluşturma evresi ve yavaş olarak sekresyonun atılması durumu söz konusudur.

Akut dönem belirtileri:

 • Yüksek ateş, ağrı,
 • inflamasyon(lokal hipertermi ve hiperemi),
 • kanda lökositoz ,
 • ciddi vakalarda septik komplikasyon olabilir.

Hasta Maksim A. doğumundan itibaren 1yıl 2 gözlendi .(12.03.1995) ve periyodik klasik tedavi gördü.
Tıbbi tanı : Doğuştan merkezi sinir sistemi hasarı, miyotonik sendrom, alerjik dermatit,bağırsaklarda disbiyozis . Anamnez (anamnes morbi): 8.03.1997 Hastalığın akut dönemi:

Akşam saatlerinde sağ kol hareket yeteneğini memen kaybetmiş (gün boyunca çocuk ollarından tutularak kaldırılmış).
Gece ateş 39 C ye yükselmiş, sağ omuz ekleminde keskin bir ağrı ile şişme meydana gelmiş.Çocuk hastanesinin cerrahi bölümünde tedaviye alınmış.

Tanı: Sağ humerus proksimal metafiz ( humerus başı) akut hematojenik osteomiyelit; Bağırsaklarda disbiyozis .
13.03.1997 periosteotomi ile sağ humerus başından parça alındı ve analiz edildi.

 • Alınan örnekte Salmonella enterefidis üredi.
 • Kan kültüründe üreme olmadı.
 • Kan sterilizasyon sonucu: steril.
 • İdrar kültürü üreme: negatif.
 • Bakteriyel analiz : üreme yok

Postoperatif dönemde ateş iki gün boyunca 38 C olarak seyretti .

20.03.1997 tarihinde ikinci ameliyat yapıldı ve humerus başının etkilenen kısmı temizlendi.

3.04.1997’de hastanın sağ kolu alçıya alınarak ve bazı öneriler verilerek hastaneden taburcu edildi.

Öneriler: sağ kol darbelere ve düşmelere karşı korunmalı; eski şikayetlerin alevlenmesi durumunda tekrar ameliyat edilmek için hastaneye başvurulmalı.

3.04.1997 hastaneden taburcu edildiği günün akşamında hastanın ateşi tekrar 39Cye yükselmiş, sağ omuzda keskin ağrı, ödem ve hipertermi meydana gelmiştir.

0 Hastanın ebeveynleri üçüncü bir cerrahi müdahaleyi reddederek bir Scenar uzmanı ile görüşmeye karar vermişlerdir. 4.04.1997 Scenar terapi seansları başlamıştır. Kur süresi 17 gündür. Her seans 20 dakika süre ile ilk üç gün günde iki defa , müteakip günlerde ise bir defa olarak yapılmıştır. Tedavi süresince çalışılan bölgeler şöyledir:

 • Sağ omuz eklemi projeksiyonu;
 • Simetrik omuz projeksiyonu ( sol omuz);
 • Boyun yaka bölgesi;
 • Karın + karaciğer projeksiyonu;
 • Üç yol altı nokta;
 • Bağışıklığı artırmak için sternum ve dalak projeksiyonu; “ he- gu” ve “ ju- san -li” vb noktalarında çalışma yapılmıştır.

Seanslarda ağırlıklı olarak subjektif ve individual dozajlı modlar birlikte uygulanmış ve tekrar edilmiştir.
Seanslar boyunca inflamatuar süreç belirtileri önemli ölçüde azalmış, ağrı şiddeti ve periartikület dokuların ödemi inmiştir. Scenar tedavi boyunca kol sabitlenmemiştir .

Scenar terapi 1.kur bitiminden bir ay sonra 20.05.1997’de hasta bir engelliler grubuna dahil edildi ve burada kısa süre içinde sağ eli ile kaşık ve oyuncak tutmaya başladı. Periartiküler dokulardaki ödem tıbbi tedavi olmadan 2 ay içinde tamamen geçti.

Temmuz 1997 Scenar tedavi başlangıcından üç ay sonraki durum: ameliyat edilen koldaki hareketler genel olarak neredeyse ağrısızdır(ilaçlı tedavi kesinlikle uygulanmadı).

Üç aylık onarım ve rehabilitasyon döneminde Scenar seansları yapılmadı.
Ekim 1997’de etkilenen uzvun fonksiyonel iyileşmesi başladı. Çocuk elleriyle tutunup asılmaya ve dirsek eklemlerine tam destek vermeye başladı.

Ekim 1998’e kadar ( bir buçuk yıllık bir sürede) sağ humerus proksimal kısmının tamamen fonksiyonel, yapısal ve küçük bir ölçüde anatomik restorasyonu gerçekleşti.

Nisan 1999(Scenar tedaviden iki yıl sonra) sağ humerus başının anatomik, yapısal ve fonksiyonel restorasyonu vuku buldu ( sol omuz eklemi ile karşılaştırıldığında).

Akut hematojen osteomiyelit tanılı hastamızın klinik ve radyolojik kontrolleri klasik şemaya göre iki yıl boyunca eksiksiz yapıldı.

Sonuç : Tam iyileşme sağlandı.

Katamnez: Eylül 1997 den itibaren hastamız çocukluk ekzeması tanısı ile tedavi edildi.
Ekim 1998’den sonra ekzama belirtileri gözlenmemiştir. Haziran 1998’de hastamızda total alopesi başgösterdi.
Haziran 1998’de hastamızda total Alopesi başgösterdi.

16 Haziran – 4 Temmuz 2003 tarihlerı, Noroendokrin displazi ve total alopes tanısı ile yatarak tedavi gördü. Safra yollarnda diskinezi meydana geldı (alopesi için çeşitli tedavi türleri – dinamik olmadan). 3 Haziran1999 yı engelli hasta grubundan çıkarıldı. Tamamen sağlıklı olarak kabul edilen hastamızın hareketlerinde herhangi bir fiziksel kısıtlama bulunmamakta.

1997-2004 yılları arasında hasta Arvi hastasıydı ve klasik tedavi gördu.
Şu anda çocuk ortaokul 3. sınıf öğrencisi ve fiziksel ile zihinsel gelişim olarak akranları ile paralelik göstermekte .