Nöral işitme kaybı vakalarında Scenar cihazının pratikte kullanımı

Doktor / Scenar Tedavi Uzmanı T. Okişeva. Rusya/ Sochi

Nöral İşitme kaybı yaşayan hastalarda ilaçlı tedavi ve fizyoterapinin etkisizliği hekimler tarafından bilinmektedir. Bu çalışmamızda Scenar terapinin nöral işitme kaybındaki etkinliği incelenmiş ve raporlanmıştır.

1995 yılından itibaren 15 hasta gözlem altına alınmış ve tedavi edilmiştir. Bu 15 hastanın dokuzu erkek, altısı kadındır.4 hasta 8-19 yaş aralığında., 8 hasta 30-45 yaş aralığında., 3 hasta da 56-66 yaş aralığındadır.

Hastalığın etiyolojisi:
5 hasta Konjenital veya erken çocukluk döneminde meydana gelmiş(Etiyolojisi belli değil)
2 hasta enfeksiyon nedenli (grip sonrası);
3 hasta yaşlılığa bağlı değişiklikle;
5 hasta diğer formlar (nedeni belli olmayan orta kulak veya Östaki tüpündeki patolojik değişikliklere bağlı olarak).

Tedaviler kür şeklinde yapıldı.Kür sayısı ve kürlerdeki seans sayıları her bir hastaya özel olarak düzenlendi.Kürler ortalama 8 ile 15 seans olacak şekilde yapıldı. Dört hasta bir kür terapi, dört hasta iki kür, beş hasta üç kür ve bir hasta da dört kür terapi uygulandı.

Tedavi kişisel (bireysel) dozaj rejiminde yapıldı. Birinci ve ikinci kürler arası iki hafta ara verildi. takip eden kürler ise bir ve iki ay sonra yapıldı. Tedavi yöntemleri her hastaya bireysel olarak seçildi ve uygulandı.

1. Patolojik bölge çevresinde:

Birinci bölge (iç kulağa yakın dik projeksiyon) kulak kepçesi üst kıvrımı ile kafatası bağlantı köşesi.
İkinci bölge mastoid çıkıntı ile kulak memesi arasındaki çukur.
Üçüncü bölge: tragus önünde.Çalışma iki kulak çevresinde yapıldı., her iki kulakta işitme kaybı varmış gibi.

2.Segmental bölgeler,

Yüzdeki altı nokta üzerine çalışma yapıldı.

3.Boyun -yaka bölgesi,

4. Scenar tedavinin üç yol üzerindeki genel düzenleme etkisi.

Uygulama reaksiyonlarının neticelerini tahmin etmek ve döngüselliklerini kontrol etmek için ana bölgeler üzerindeki sonuçlar ayrı ayrı derlendi.

Kür sonlandırma: ana alanlar üzerindeki kalıcı terapötik etki döngülerinin tamamlanması üçten bire (bazen iki-üç döngü) 10-15 seans sürmüştür. Tekrar eden kürlerde tedavi edici etki daha hızlı görülmüştür., sekiz-on seans arasında etkinin başlaması ve adaptasyon sürecinin gelişmesi sağlanmıştır.

Hastalarda gözlenen ilk reaksiyonlar şunlardır:

 • Scenar cihazının sesini algılama
 • Ani yüksek seslerden rahatsız olma
 • Kulaktaki sürekli hışırtının azalması ve sesleri daha iyi duyma.
 • “Su hareketi “ gibi sesler duymak ( bazen hafif bazen yoğun ).
 • Daha önce varolmayan gece sesleri duymak.
 • Tekrar tekrar soru sorma eyleminin son bulması.

Kişiye özel bu reaksiyonlar özellikle ikinci kürden sonra gözlendi ve 15 hastanın dokuzunda tespit edildi. İşitme takibinde ise özellikle düşük desibelli konuşma seslerinin algılanması iyi yönde sonuç verdi.15 hastanın 12’sinde kısık sesleri duyma mesafesi 0.5 metreden 2 metreye çıktı.

Çalışmanın objektif değerlendirilmesi için Scenar terapi öncesi hastaların odyometrik ölçümleri yapıldı. Diagnostik merkezde odyolog tarafından tüm hastaların ton eşiği ölçümü yapıldı. 2-3 kür sonra kontrol odyometrileri yapıldı ve uzman değerlendirmeleri alındı. Tüm ölçümler aynı şartlarda, aynı cihazlarla ve aynı kişiler tarafından yapıldı. Orta kulak patolojili nöral işitme kaybı sahibi 11 kişilik kontrol grubunda Scenar terapinin verimliliği ispatlandı.

Odyometrik ölçümlerde şu efektif sonuçlar elde edildi:

  • 1. Odyometri çizgileri içbükey konfigürasyonda.
  • 2. Tüm hastalarda düşük desibelli sesleri duyma eşiğinin artmış olduğu gözlendi (üçünde tek kulakta). Dört genç hastanın duyma eşiği normal sınırlara kadar yükseltildi.
  • 3. Yüksek frekanslı seslerin algılaması 5-30 dB, konuşma sesi frekansları ise 5 dB yükselme sağlandı.
  • 4. Tüm genç hastaların ( özellikle tek kulakta ) ölçüm eğrilerinin yönü değişti veya frekans aralıkları yükseldi.Scenar terapinin bitiminden 1-2 ay sonra ise değişiklikler kalıcı hale geldi
  • 5. 11 hastamızın üçünde akustik alan genişlemesi elde edildi.

  Bu değişikliklerin en az biri tüm hastalarda gözlendi. 11 hastanın hepsinde sesleri algılama yetisi 0.1 m. den 1.5 metreye yükseltildi.

  Odyolog raporunda da belirtildiği gibi daha önce hiç bir tedavi bu sonuçları vermemiştir.

  Scenar tedavideki lokal etki merkezi etkiden daha belirgin olmuştur :

   • İç kulaktaki intrakoklear kanlanma ve akışkanlık artmıştır.
   • İç akustik arter ve koklear arter patolojileri sonucu görülen işitme bozukluğu semptomlarında gerileme gözlenmiştir.
   • Koklea reseptörlerinin ve belirli işitsel sistem nöronlarının elektriksel aktivitesini artırmıştır.
   • Orta kulak ve Östaki tüpünün mukoza ödemini azaltmıştır.
   • Lümen restore edilmiş Östaki tüpünün “ blokajı” kaldırılmış, kulak fonksiyonu normale dönmüştür.
   • Füzyon ölçümleri ile orta kulaktaki iyileşme ortaya çıkarılmıştır.

  Sonuç: Scenar cihazının kullanım etkinliği ispatlanmıştır. Nöral işitme engelli hastalarda duymayı düzeltmek için daha fazla pratik çalışma ve araştırmaya ihtiyaç vardır.