3 Yol 6 Nokta Prensip Yüksek çalışması

 

Program D-1 , Frekans-60 veya 90 Hz, Amplitüd ( enerji) omurga üzerinde ~ 40, yüz çalışmasında ~20
Ölçüm sırası : İR ( ilk reaksiyon değeri )
Doz (*)
Sıfır( 0 )
Fm+Var 2’ süre ile ( Fm on + Damping Var konumunda)

3 Yol 6 Nokta uygulamasında tüm ölçümler ve kurallar sırasıyla takip ediliyor;
1. “İlk reaksiyon “ – kural olarak ölçümler arasında +(-)4 fark aranıyor. Kurala uygun olarak bulunan daha büyük İR değeri üzerine Doz (* ) konuyor.
2. “ Önümüzdeki doz” kuralı – Doz (* ) ile işaretlenmiş ölçülen en büyük İR ve son ölçtüğümüz İR arasındaki fark +4 ise, son ölçülene de Doz (*) koyuyoruz.
3. “ Son pozisyon ölçümü” ( son nokta) – Her yolun sonundaki İR ölçümüne doz (*) koyarak bitiriyoruz.
4. Doz’lar karşılaştırılıyor. En yüksek doz’a (* ) sıfır ( 0 ) uygulanıyor.
5. Sıfırlar ( 0 ) karşılaştırılıyor. En yüksek sıfır( 0 ) üzerinde 2’ süre ile Fm+Var uygulanıyor.
6. “ En yüksek değer “ kuralı uygulaması; genel çalışma bitiminde sırasıyla tüm yollar üzerinde “en yüksek değer” kuralını işletiyoruz. Öncelikle çalışma boyunca elde ettiğimiz tüm ölçümleri gözden geçiriyoruz.
A: İlk reaksiyon ile çalışma: Doz ile (*) işaretlenmiş en yüksek İR değerine eşit veya daha büyük ama işaretlenmemiş İRlar aranıyor. Var ise bunlara da doz (*) konuyor.
B: Doz’lu (*) çalışma: Sıfır ile işaretlenmiş en yüksek doz (* ) değerini buluyoruz. Bu doz (* ) değerine eşit veya daha büyük ama sıfır ( 0 ) ile işaretlenmemiş değer var ise o da sıfırlanıyor.
C: Sıfır ile ( 0 ) çalışma : Fm+Var ile işaretlenmiş en yüksek sıfır ( 0 ) değerini buluyoruz. Bu değere eşit veya daha yüksek ama Fm+Var ile işaretlenmemiş sıfır ( 0 ) var ise ona da Fm+Var uygulaması yapıyoruz.
1. Omurga üzerinde 3 Yol merkez hat çalışması ; elektrod vertikal konumda ; önce İR alınıyor, karşılaştırılıyor ve doz (*) ölçümleri yapılıyor. En yüksek doz(*) sıfırlanıyor. Sonra bu yol üzerindeki ölçümlere “ en yüksek değer” kuralı uygulanıyor aynı sıra ile ( İR, (*),( 0 )).
2. İkinci ve üçüncü periferik hatlar çalışması; elektrod vertikal konumda ; bu iki hat birlikte çalışılıyor. Sol ve sağ olmak üzere İR alınıyor, karşılaştırılıyor ve kurala göre yüksek olan değere doz (*) konuyor. Sonra dozlar karşılaştırılıyor ve en yüksek olan sıfırlanıyor. Son olarak “ en yüksek değer “ kuralı uygulaması yapılıyor sırasıyla (İR, (*),( 0 )).
3. 3 yol üzerindeki sıfırlar ( 0 ) elde edildikten sonra karşılaştırılıyor ve en yüksek olana 2 dakika süre ile Fm+ Var uygulanıyor.
4. Omurga üzerindeki çalışma bitince yüzde 6 Nokta çalışmasına geçiyoruz. İR ve en yüksek doz (*) buluyoruz ve sıfırlıyoruz. Sonra “ en yüksek değer” kuralını işletiyoruz.
5. 6 Nokta ve 3 Yol üzerindeki en yüksek sıfırları ( 0 ) karşılaştırıyoruz. Eğer 6 Nokta’da elde ettiğimiz sıfır ( 0 ) 3 Yol’daki Fm+ Var’lı sıfırdan daha yüksek ise bu sıfıra( 0 ) da Fm+ Var koyuyoruz. Eğer 6 Nokta’daki sıfır( 0 ) 3 Yol’daki en yüksek sıfırdan daha küçük ise o zaman ikinci bir Fm+ Var uygulaması yapmıyoruz.
Not: 3 yoldaki her hat kendi İR ile başlar. Yollar aralarındaki İR ve dozlar(*) karşılaştırılmıyor.