Uyarı !

Scenar eğitimi aldığını iddia eden kişilerin ellerinde hiçbir “uygulayıcı – eğitim sertifikası” olmadığı halde kendilerini yetkin bir uygulayıcı olarak göstermektedir . Verdikleri eğitimin eksik, yanlış ve kuralsız olduğunu, dolayısı ile bu kişilerden eğitim alan uygulayıcıların bilgilerinin de eksik, yanlış ve yetersiz olduğunu bildirmemiz zorunlu hale gelmiştir Scenar üretici firma resmi WEB sitesinde de görüldüğü üzere…

Profesor Alexander, Scenar Center Türkiye Yeni metodun adı”… n 19″. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için

                                  Maruz kalma yeri (bölgesi)– göğsün arka yüzeyinin alanı. Bölgenin merkezi “8 torasik omur” dur veya göbeğin deliğin çevresinde. Koaksiyel elektrotlu cihazlar için ilk seçenek İlk olarak, torasik bölgedeki omurganın spinöz süreçlerinin palpasyonu ile istenen seviyeyi belirleyiniz (yaklaşık skapula…