Profesor Alexander, Scenar Center Türkiye Yeni metodun adı”… n 19″. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için

on

                                 

Maruz kalma yeri (bölgesi)göğsün arka yüzeyinin alanı. Bölgenin merkezi8 torasik omur” dur veya göbeğin deliğin çevresinde.

Koaksiyel elektrotlu cihazlar için ilk seçenek

İlk olarak, torasik bölgedeki omurganın spinöz süreçlerinin palpasyonu ile istenen seviyeyi belirleyiniz (yaklaşık skapula açı çizgisi seviyesinde).

Başlangıçta, elektrotların pozisyonları – iki dikey (omurganın dikenli işlemlerinden sol ve sağ) ve iki yatay (dikeyin üstünde) olacak şekilde olmalıdır. Kombine modülasyonlu modda pozluma yapmak daha efektiftir – F,AM+(2:1) , pozisyonun pozluma süresi 30-40 saniyedir D-0; (veya DOZE * + \ D = 1 * modunda). Rahat (komforlu) pozluma enerjisi.

Sonrasında, hızlı bir şekilde elektrodu yerleştiriniz ve cilt yüzeyine sıkıca bastırınız. Bu şekilde, biz SCENAR teknoloji olarak enerji anlamında genel vektör oluşturduk (yukarıdan aşağıya, soldan sağa).Bu şekilde, enerji akımını ileriye göndermiş oluyoruz. Daha sonra, iki «CROSS»  enerjinin (omurganın eksenine dikey olarak yatay  ve 45 derecelik bir kayma ile) bulunduğu bölge üzerinde (alan) ve etrafındaki elektrotların 8 (sekiz) pozisyonu aşağıda sunulmaktadır.

İlk pozisyon – aşağı “dört”;

İkinci  pozisyon – 45 derecelik yer değiştirme ekseninde (sağ alt);

Üçüncü pozisyon – omurganın sağındaki yatay eksende;

Dördüncü pozisyon – 45 derecelik yer değiştirme ekseninde (sağ üst);

Beşinci pozisyon – “dört” ün üstünde;

Altıncı pozisyon – yer değiştirme ekseninde 45 derece (sol üst) ;

Yedinci pozisyon – solda  ki yatay eksende;

Sekizinci pozisyon 45 derecelik ofset eksenindedir (sol alt).

Sekiz elektrod ayarının tümü bir şekilde “ortadaki dört” bölge üzerine yerleştirilmiştir (şekle bakınız).

Vektör   – “saat yönünün tersine” dir.

Tedavi rejimi – D1 * (DOZE), kontrolü (veya sadece  ilk reksiyon  kontrolü – İR).

Uygulama prensibi  YÜKSEK” (-1, +1, son pozisyonda her zaman genel bir karar vardır – “ikinci doz *” veya doz *)

Bu algoritmayı üç kez tekrarlıyoruz (üç döngü).

İki kez yapılacak olan ek çalışmanın, hangi pozisyonlarda (son hariç) olacağına dikkatlice karar verilmiş olmalıdır (İlk Reaksiyon için – Doz( *) veya doz zamanı açısından “ikinci doz” kuralı). Amaç bu pozisyonları düzeltmek ve işaretlemektir. Bu pozisyonlar üzerinde başka bir etkisi olmayacaktır.

Yalnızca İlk Reaksiyonları  üzerinde – IR; IR \ D *

kombine modülasyon”modunda (Fm+, AM+ (2:1) tedaviye devam edin.

Sadece lokal olarak” bu pozisyonlar üzerinde bir elektrodla masaj yapıyoruz, yavaş yavaş “saat yönünün tersine” dairesel hareketler yapıyoruz, dönme sayısı  sabittir ve sınırlıdır, – 8 (sekiz) quanta sayısıyla. Pozisyonların işlenme vektörü –  saat yönünün tersine”dir. Sadece üç daire (üç döngü). Her pozisyonda eylemleri gerçekleştirmek için elektroda biraz daha sert basınız (itin)

Kendini yapabilirsin –aynanın karşısında durarak, göbeğin deliğin çevresinde.

 

1. Video

2. Video

3. Video

4. Video

SAYGILERIMLA.   Dr.Svetlana Stetsenko

Scenar Center Türkiye.

Tel: (+90) 212 542 45 99

Gsm: : (+90) 536 594 87 16